Kastration og sterilisation

Indgrebene foretages ofte for at give dyrene et ”nemmere liv”, for at forebygge visse sygdomme og bedre tilpasse dyrene et liv som kæledyr.
Indgrebene udføres i fuld narkose, og der gives efterfølgende smertestillende medicin. Dit dyr må komme hjem samme dag og er som regel upåvirket af operationen efter få dage.

Efter operation eller behandling i narkose, lægges dit dyr til opvågning. Her observeres det for smerter og blødning og det sikres at det kommer godt ud af sin narkose. Efter opvågningen bliver dit dyr løbende tilset af dyrlægen.

Hjemgang efter operation aftales ved indlæggelsen. Ved hjemsendelsen vil dyrlægen kort gennemgå dyrets behandling og give skriftlig og mundtlig vejledning omkring det videre forløb og evt. medicinering hjemme.