Ultralydsscanning

En meget skånsom og effektiv metode til at undersøge og visualisere de indre organer og kredsløbet mm udefra. Særlig god er metoden til undersøgelse af bughulens organer som lever, nyrer, tarm, livmoder og blære.
I forbindelse med en ultralydsscanning kan der om nødvendigt udtages små vævsprøver med en lille nål fra relevante organområder til brug til videre diagnostik.

Ultralydsscanning kan også bruges til drægtighedsdiagnostik, hvor fostreblærer og dermed en etableret drægtighed meget tidligt kan påvises. Ultralydsscanning er den eneste metode til med sikkerhed at konstatere om hvalpene eller killingerne er levende, idet man på scanningen kan se hjerteslag.